تعرفه ها

تعرفه ارائه خدمات هوراناو در سال جاری …

جدول قیمت مربوط به سال 1402 (به ریال)

مشخصات پلن قیمت نرم افزار ویندوزی
بدون نقشه و اپلیکیشن راننده
متصل به سامانه اتحادیه
(برای مشتریان جدید که تاکنون
نرم افزار خریداری نکرده اند)
هزینه آپدیت نرم افزار ویندوزی
و اتصال به نقشه و اپلیکیشن راننده
متصل به سامانه اتحادیه
(برای مشتریان قدیمی که قبال
نرم افزار خریداری کرده اند)
قیمت نرم افزار ویندوزی
و اتصال به نقشه و اپلیکیشن راننده
متصل به سامانه اتحادیه
(برای مشتریان جدید که تاکنون نرم افزار
خریداری نکرده اند)
نسخه پایه
(فقط پیک موتوری)
45.000.000 55.000.000 80.000.000
نرم افزار پیشرفته
(پیک و وانت)
55.000.000 55.000.000 90.000.000
نسخه حرفه ای
(پیک و وانت)
65.000.000 55.000.000 100.000.000

امکانات اضافی (درصورت تمایل)

مشخصات پلن حق اشتراک استفاده از نقشه و
مسیریاب و سامانه آنلاین
(سالانه)
نصب اپلیکیشن اندروید
برای هر راننده
هر یک کدملی (سالانه)
تمدید خدمات و گارانتی
برای سیستم اصلی
(سال دوم به بعد)
نصب هر سیستم کمکی اضافه
+ هزینه گارانتی سالانه
(کلاینت تحت شبکه LAN )
نسخه پایه
(فقط پیک موتوری)
3.000.000 1.000.000 4.500.000 5.000.000
(1.000.000 +)
نرم افزار پیشرفته
(پیک و وانت)
5.000.000 1.000.000 4.500.000 5.000.000
(1.000.000 +)
نسخه حرفه ای
(پیک و وانت)
5.000.000 1.000.000 4.500.000 5.000.000
(1.000.000 +)