امکانات پلن حرفه ای

آشنایی با امکانات حرفه ای هوراناو …
  • موقعیت روی نقشه – کروکی محل
  • رتبه بندی مشتریان براساس: محبوبیت – تعداد سرویس های انجام شده – ارزش ریالی سرویس های انجام شده
  • ارسال پیامک تکی یا گروهی برای مشتری – ارسال پیامک برای اطلاع رسانی سرویسها یا برای تبلیغات
  • دسترسی به سامانه اینترنتی – گزارشات و سرویس های اینترنتی
  • موقعیت آنلاین راننده براساس GPS
  • دسترسی به سامانه اینترنتی – گزارشات و سرویس های اینترنتی
  • حساب کارگران و لیست کارگری (مخصوص وانت بار)