امکانات پلن پایه

آشنایی با امکانات پایه هوراناو …
  • ثبت تعداد نامحدود مشتری – ویرایش – حذف
  • تعداد 20 عدد شماره تلفن – موبایل – منزل – محل کار – انبار – شعبه 2 و غیره
  • اتصال به دستگاه کالرآیدی (شماره انداز) و ضبط مکالمات
  • جستجوی پیشرفته – جستجوی موارد مشابه در قسمت آدرس یا تلفن
  • یافتن شماره تلفن های تکراری بین مشتریان
  • یافتن کدهای خالی لابلای کدهای مشتریان
  • امکان چاپ تمام اطلاعات مشترکین
  • تماس اتوماتیک با مشتری – مودم شماره گیر